top of page

סטודנטים יקרים!

• אתם מרגישים שכאשר הגעתם למבחן שכחתם את החומר שלמדתם ואילו הייתה לכם עוד חצי שעה נוספת הייתם מצליחים יותר?
• אתם מרגישים שאילו היו מקריאים לכם את השאלות הייתם מבינים אותם יותר?
• אתם חושבים שאילו המרצה היה מבין את כתב ידכם הציון שלכם היה גבוה יותר?
• אתם חושבים שאילו היו מתעלמים משגיאות כתיב שלכם הציון היה גבוה יותר?
• אתם יודעים שאתם לא זוכרים את כל הנוסחאות בעל פה עקב בעיה בזיכרון?
• אתם חושבים שהחיפוש במילון באנגלית גוזל מכם זמן רב?
• אתם יודעים שדף גדוש במלל מוציא אתכם מהריכוז?

קיימים מספר פתרונות לכל השאלות:
1. הארכת זמן הבחינה.
2. הקראת שאלון.
3. שכתוב על ידי בוחן נייטרלי.
4. התעלמות משגיאות כתיב.
5. שימוש בדף נוסחאות.
6. שימוש במילונית אלקטרונית.
7. הגדלה של דף הבחינה.

 

כל זה אפשרי....לאחר אבחון דידקטי.
זהו המבחן הבודק את רמת הקריאה והכתיבה שלכם. קצב העבודה במבחן, רמת הזיכרון השמיעתי והחזותי, קשב והבחנה חזותיים. משווה בין רמת ההבעה שלכם בעל פה ובכתב ואת ההבדל בין יכולתכם להבין את הנקרא או את הנשמע.
אז... אל תגידו שלא אמרנו לכם!
מומלץ לבדוק מול דיקאנט הסטודנטים האם קיימות מגבלות בבחירת מכון לאבחון דידקטי. במקרה וקיימות מגבלות כאלו ננשמח אם תודיעו לנו, ואנו ננסה לטפל בעיניין.
 
הודעה חשובה לסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן ושלוחותיה
 
לברור וייעוץ להתקשר לטל': 0523309465
בהצלחה
ליבנזון פיקוס מריה
מאבחנת דידקטית מוסמכת.
bottom of page