top of page
הודעה חשובה לסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן ושלוחותיה
 
סטודנטים לתארים אקדמיים של אוניברסיטת בר-אילן ושלוחותיה ברחבי הארץ,
לצערי דקנט סטודנטים לא מוכן לקבל אבחונים חיצוניים, אך ורק אלו שנעשו במכונים מרשימה מצומצמת אשר מפורסמת באתר של אוניברסיטה.
 
הסיבות לאפלייה זו אינן ברורות, ולבקשתי לתת הסבר מקצועי לכך לא קיבלתי תשובה מדקנט הסטודנטים. ככל הנראה המגבלות אינן מקצועיות אלא כלכליות, ונובעות מרצון למקסם הכנסות של מכון חדד, אשר שייך לאוניברסיטה, אך אינן מתחשבות במצב הכלכלי של הסטודנטים. המחירים של אבחון דידקטי במכונים שהוסמכו ע"י האוניברסיטה הינם פי 2 או 3 יותר גבוהים, מאשר המחירים במכונים אחרים או אצל מאבחנות דידקטיות מוסמכות עצמיות.
 
נא לשים לב מגבלה זו הינה רק לסטודנטים לתארים אקדמיים של אוניברסיטה, ואינה תקפה לסטודנטים של מכינות, לימודי חוץ, תלמידי בתי הספר לומדים במסלולי מצויינות או מופת.
כמו כן סטודנטים של מכללות אשר לומדים במסלולים לא קשורים לאוניברסיטת בר-אילן, גם הם לא מחוייבים למגבלה זו.
 
כמו כן, נכון להיום לא התקבלו דיווחים ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים, על אי-קבלה של אבחונים שלי.
bottom of page